FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बजेट अनुगमन तथा समिति कार्यसंचालन कार्यविधि 2078 ७८-७९ 06/17/2022 - 12:00 PDF icon बजेट अनुगमन तथा समिति कार्यसंचालन कार्यविधि 2078.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि 2074 ७६/७७ 06/14/2022 - 15:14 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि 2074.pdf
श्रमिक वर्ग तथा असहायकहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड 2076 ७६/७७ 06/14/2022 - 15:12 PDF icon श्रमिक वर्ग तथा असहायकहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड 2076.pdf
वैठक तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धी निर्देशिका 2074 ७७/७८ 06/14/2022 - 15:11 PDF icon वैठक तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धी निर्देशिका 2074.pdf
गाउँपालिका पदाधिकारीहरुकाे आचारसंहिता 2074 ७६/७७ 06/14/2022 - 15:08 PDF icon गाउँपालिका पदाधिकारीहरुकाे आचारसंहिता 2074.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित कानुन 2074 ७६/७७ 06/14/2022 - 15:03 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित कानुन 2074.pdf
अध्यक्ष काेष निर्देशिका सम्बन्धी कानुन ७८-७९ 06/14/2022 - 15:00 PDF icon अध्यक्ष काेष निर्देशिका सम्बन्धी कानुन.pdf
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षकाे स्वकिय सचिवालय गठन संचालन कार्यविधि 2078 ७८-७९ 06/14/2022 - 14:57 PDF icon अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षकाे स्वकिय सचिवालय गठन संचालन कार्यविधि 2078.pdf
श्राेत व्यक्त्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2077 ७७/७८ 06/14/2022 - 14:55 PDF icon श्राेत व्यक्त्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2077.pdf
श्राेत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2074 ७५/७६ 06/14/2022 - 14:53 PDF icon श्राेत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2074.pdf

Pages

गाउँपालिका सम्बन्धि तथ्यांकहरु

जम्मा वार्ड संख्या :५

जम्मा क्षेत्रफल: १४१.८९ वर्ग कि.मि

 जनसंख्या :१९९५७ 

हाम्रो मौसम

booked.net